Историческо място Десеткар - лобното място на Никола Войновски и Илия Пандурски

Само на няколко километра от Черни Вит в посока "Дивчовото" се намира лобното място на двама от Ботевите четници - капитан Никола Войновски и Илия Пандурски.

Историческо място Десеткар - лобното място на Никола Войновски и Илия Пандурски

Само на няколко километра от Черни Вит в посока "Дивчовото" се намира лобното място на двама от Ботевите четници - капитан Никола Войновски и Илия Пандурски.

След смъртта на войводата Христо Ботев четата се разделя и част от нея тръгва под ръководството на капитан Войновски към Етрополския Балкан, откъдето след тежка битка се укриват в Гложене. Там биват предадени и впоследствие убити. 

Историческо място Десеткар - лобното място на Никола Войновски и Илия Пандурски

Паметникът е изграден през 1946та година и оттогава насам именно на това място се отдава почит пред гибелта на героите.

Историческо място Десеткар - лобното място на Никола Войновски и Илия Пандурски

Историческо място Десеткар - лобното място на Никола Войновски и Илия Пандурски

Историческо място Десеткар - лобното място на Никола Войновски и Илия Пандурски

Историческо място Десеткар - лобното място на Никола Войновски и Илия Пандурски